Việt hóa phim Hàn màn ảnh rộng: Diễn nhạt cũng “chào thua”

Ngô Kiến Huy và Nhã Phương trong "Yêu đi đừng sợ". Ảnh: NSX
Ngô Kiến Huy và Nhã Phương trong "Yêu đi đừng sợ". Ảnh: NSX