Sao khổ tâm vì tin đồn thu nhập khủng

Tóc Tiên cũng là ngôi sao kín tiếng dù thu nhập cao.
Tóc Tiên cũng là ngôi sao kín tiếng dù thu nhập cao.
Tóc Tiên cũng là ngôi sao kín tiếng dù thu nhập cao.