Phim Tết Việt thất thu trước phim ngoại vì nhãn dán?

Phim Tây Du Ký với nhiều hình ảnh mát mẻ lại không bị dán nhãn C13.
Phim Tây Du Ký với nhiều hình ảnh mát mẻ lại không bị dán nhãn C13.