Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn: Bài ca không quên viết từ chính cuộc đời tôi