Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Liên tiếp dính nghi án “đạo nhạc”: Nghệ sĩ Việt cạn ý tưởng

Chỉ một tuần qua, 3 sản phẩm âm nhạc của ca sĩ Việt dính nghi án "vay mượn" của nghệ sĩ quốc tế. Ảnh: T.L
Chỉ một tuần qua, 3 sản phẩm âm nhạc của ca sĩ Việt dính nghi án "vay mượn" của nghệ sĩ quốc tế. Ảnh: T.L