Khi đời tư không còn “tư”

Câu chuyện chuyển giới của Hương Giang Idol thường xuyên được nhắc đi nhắc lại mỗi khi cô tham gia các chương trình truyền hình.
Câu chuyện chuyển giới của Hương Giang Idol thường xuyên được nhắc đi nhắc lại mỗi khi cô tham gia các chương trình truyền hình.