Giấc mơ thời trang: ứng dụng hay trình diễn?

Nhà thiết kế Chung Thanh Phong.
Nhà thiết kế Chung Thanh Phong.