Gameshow trẻ em: Ảo tưởng giấc mơ ngôi sao để rồi "hứng gạch đá"

Mùa hè, cũng là mùa gameshow nhí lên sóng. Ảnh: BTC
Mùa hè, cũng là mùa gameshow nhí lên sóng. Ảnh: BTC