Giáo dục trẻ:

“Con phải hèn hả mẹ?”

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.