Có nên tin vào kết quả thi hoa hậu?

Tân hoa hậu Sắc đẹp hoàn mỹ toàn cầu 2017 Thư Dung bị Phan Anh từ chối đặt câu hỏi. Ảnh: T.L
Tân hoa hậu Sắc đẹp hoàn mỹ toàn cầu 2017 Thư Dung bị Phan Anh từ chối đặt câu hỏi. Ảnh: T.L
Tân hoa hậu Sắc đẹp hoàn mỹ toàn cầu 2017 Thư Dung bị Phan Anh từ chối đặt câu hỏi. Ảnh: T.L