Chuyện chưa kể về ca nương nhỏ tuổi nhất Việt Nam

Tú Thanh biểu diễn trong chương trình “Người hùng tí hon” (Ảnh: Gia đình nhân vật cung cấp).
Tú Thanh biểu diễn trong chương trình “Người hùng tí hon” (Ảnh: Gia đình nhân vật cung cấp).