“Áp lực” khi làm một game show tử tế

Tiếu lâm tứ trụ. Ảnh: NSX
Tiếu lâm tứ trụ. Ảnh: NSX