Yên Bái: Ngừng đăng ký màn múa Đại xoè để xác lập kỷ lục Guinness Thế giới

Màn múa Xòe ở Yên Bái. Ảnh: BTC
Màn múa Xòe ở Yên Bái. Ảnh: BTC
Màn múa Xòe ở Yên Bái. Ảnh: BTC
Lên top