Ý nghĩa logo kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Mỹ

Họa sĩ Trần Hoài Đức (ngoài cùng bên phải ảnh) tại Lễ ra mắt biểu tượng kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ (1995 - 2020).
Họa sĩ Trần Hoài Đức (ngoài cùng bên phải ảnh) tại Lễ ra mắt biểu tượng kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ (1995 - 2020).
Họa sĩ Trần Hoài Đức (ngoài cùng bên phải ảnh) tại Lễ ra mắt biểu tượng kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ (1995 - 2020).
Lên top