Xúc tiến, quảng bá du lịch: Tính chuyên nghiệp và những chuyện... muôn thuở

Du lịch Việt Nam cần đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá nhằm thu hút sự quan tâm của du khách trong và ngoài nước. Ảnh: T.L
Du lịch Việt Nam cần đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá nhằm thu hút sự quan tâm của du khách trong và ngoài nước. Ảnh: T.L
Du lịch Việt Nam cần đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá nhằm thu hút sự quan tâm của du khách trong và ngoài nước. Ảnh: T.L

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top