Xúc động đêm thơ tưởng nhớ cố nhà thơ Nguyễn Đình Chiến