Xúc động buổi ra mắt sách “Có một cơn đau mang tên trầm cảm”

Buổi ra mắt sách "Có một cơn đau mang tên trầm cảm”.
Buổi ra mắt sách "Có một cơn đau mang tên trầm cảm”.
Buổi ra mắt sách "Có một cơn đau mang tên trầm cảm”.
Lên top