Xuất hiện “trùm” bản quyền thi hoa hậu quốc tế

Đại diện hai công ty Sen Vàng và Elite cùng đạo diễn Hoàng Nhật Nam.
Đại diện hai công ty Sen Vàng và Elite cùng đạo diễn Hoàng Nhật Nam.
Đại diện hai công ty Sen Vàng và Elite cùng đạo diễn Hoàng Nhật Nam.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top