Xử lý hình sự vi phạm bản quyền World Cup là hoàn toàn khả thi

VTV với logo kêu gọi bảo vệ bản quyền World Cup 2018. Ảnh: VTV
VTV với logo kêu gọi bảo vệ bản quyền World Cup 2018. Ảnh: VTV