Xứ Lắk huyền bí

Có dịp tìm đến hồ Lắk (huyện Lắk, Đắk Lắk), du khách được một lần cảm nhận vẻ đẹp hoang sơ cùng con người hiền hậu.
Có dịp tìm đến hồ Lắk (huyện Lắk, Đắk Lắk), du khách được một lần cảm nhận vẻ đẹp hoang sơ cùng con người hiền hậu.
Có dịp tìm đến hồ Lắk (huyện Lắk, Đắk Lắk), du khách được một lần cảm nhận vẻ đẹp hoang sơ cùng con người hiền hậu.
Lên top