Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Xót xa những nhan sắc tàn tạ vì... dao kéo!