Xin trả lại đình Chợ Trổ ở Khu lưu niệm Nguyễn Du về nơi “khai sinh”

Đình Chợ Trổ tại Khu lưu niệm đại thi hào Nguyễn Du trước khi tháo dỡ để chuyển sang vị trí khác trong khuôn viên Di tích này. Ảnh: PV
Đình Chợ Trổ tại Khu lưu niệm đại thi hào Nguyễn Du trước khi tháo dỡ để chuyển sang vị trí khác trong khuôn viên Di tích này. Ảnh: PV
Đình Chợ Trổ tại Khu lưu niệm đại thi hào Nguyễn Du trước khi tháo dỡ để chuyển sang vị trí khác trong khuôn viên Di tích này. Ảnh: PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top