Xem “Vụ bắt cóc triệu đô”: Cách kể hay hơn câu chuyện

Ảnh do CGV cung cấp
Ảnh do CGV cung cấp
Ảnh do CGV cung cấp