Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Phim Cành Cọ Vàng chiếu LHP Quốc tế Hà Nội - HANIFF 2016:

Xem "I, Daniel Blake": Không khóc nhưng xúc động