Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Xế hộp, người với thuyền xếp hàng “như hộp” chờ vào lễ Chùa Hương