Xế hộp, người với thuyền xếp hàng “như hộp” chờ vào lễ Chùa Hương

Lên top