Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Xây dựng không gian tôn vinh chữ Quốc ngữ

Phối cảnh Công viên di tích Dinh trấn Thanh Chiêm tại Điện Bàn. 
Ảnh: Tư liệu
Phối cảnh Công viên di tích Dinh trấn Thanh Chiêm tại Điện Bàn. Ảnh: Tư liệu
Phối cảnh Công viên di tích Dinh trấn Thanh Chiêm tại Điện Bàn. Ảnh: Tư liệu
Lên top