Xây dựng không gian tôn vinh chữ Quốc ngữ

Phối cảnh Công viên di tích Dinh trấn Thanh Chiêm tại Điện Bàn. 
Ảnh: Tư liệu
Phối cảnh Công viên di tích Dinh trấn Thanh Chiêm tại Điện Bàn. Ảnh: Tư liệu
Phối cảnh Công viên di tích Dinh trấn Thanh Chiêm tại Điện Bàn. Ảnh: Tư liệu
Lên top