Xâm phạm di sản: Quyết liệt trên giấy tờ, buông lỏng trong thực tiễn

Dự án Khu nghỉ dưỡng Champarama đã ngang nhiên lấp danh thắng quốc gia Vịnh Nha Trang. Ảnh: Dân Trí
Dự án Khu nghỉ dưỡng Champarama đã ngang nhiên lấp danh thắng quốc gia Vịnh Nha Trang. Ảnh: Dân Trí
Dự án Khu nghỉ dưỡng Champarama đã ngang nhiên lấp danh thắng quốc gia Vịnh Nha Trang. Ảnh: Dân Trí