''Xả rác ít thôi’’ - thông điệp không chỉ với người dân Hà Nội

Triển lãm được thiết kế bởi các phế thải.
Triển lãm được thiết kế bởi các phế thải.
Triển lãm được thiết kế bởi các phế thải.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top