World Cup 2018 có nguy cơ bị cắt sóng vì nạn livestream 'lậu'

Tình trạng livetream lậu World Cup diễn ra tràn lan ngày từ trận khai mạc.
Tình trạng livetream lậu World Cup diễn ra tràn lan ngày từ trận khai mạc.