Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Vượt đối thủ Thái Lan, Lý Hải đoạt giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất châu Á

Lý Hải
Lý Hải