Vun đắp cho việc thấu hiểu lẫn nhau giữa Việt Nam và Ấn Độ

Tiến sĩ G.B.Harisha (ảnh trái) và họa sĩ Văn Dương Thành. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Tiến sĩ G.B.Harisha (ảnh trái) và họa sĩ Văn Dương Thành. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Tiến sĩ G.B.Harisha (ảnh trái) và họa sĩ Văn Dương Thành. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Lên top