“Vua đầu bếp” khiếm thị Christine Ha được tôn vinh tại Gold House 2021

Christine Ha được vinh danh trong Top 100 người Châu Á và Thái Bình Dương quyền lực nhất thế giới. Ảnh: Xinhua
Christine Ha được vinh danh trong Top 100 người Châu Á và Thái Bình Dương quyền lực nhất thế giới. Ảnh: Xinhua
Christine Ha được vinh danh trong Top 100 người Châu Á và Thái Bình Dương quyền lực nhất thế giới. Ảnh: Xinhua
Lên top