Vụ kiện vi phạm bản quyền vở “Thuở ấy xứ Đoài": Hai bên tiếp tục cuộc chiến pháp lý