Vụ đình Chợ Trổ: “Sở trả lời chưa rõ, xã sẽ tiếp tục có tờ trình khác"

Đình Chợ Trổ ở Khu lưu niệm Nguyễn Du trước khi hạ giải tu bổ, tôn tạo
Đình Chợ Trổ ở Khu lưu niệm Nguyễn Du trước khi hạ giải tu bổ, tôn tạo
Đình Chợ Trổ ở Khu lưu niệm Nguyễn Du trước khi hạ giải tu bổ, tôn tạo
Lên top