Vụ “Copy tranh cũ, mang đi thi và được giải”: Phải chăng họa sĩ Nguyễn Thanh Bình đã khai man?