Vụ chuyển “đội quân đất nung” lên Đà Lạt: Không để văn hóa, lịch sử Việt bị lệch lạc

“Đội quân đất nung” tại Đà Lạt (Lâm Đồng).Ảnh: N.B
“Đội quân đất nung” tại Đà Lạt (Lâm Đồng).Ảnh: N.B
“Đội quân đất nung” tại Đà Lạt (Lâm Đồng).Ảnh: N.B
Lên top