Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

VTV9 đổi “món”, chiếu phim Ấn Độ