Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

VTV xin lỗi vì đăng nhầm ảnh nhà thơ Xuân Quỳnh trong bản tin Thời sự