VTV rao giá kỷ lục quảng cáo về World Cup 2018

VTV đang rao mức giá kỷ lục về quảng cáo trong mùa World Cup 2018.
VTV đang rao mức giá kỷ lục về quảng cáo trong mùa World Cup 2018.