VTV nhận trách nhiệm và xin lỗi về sai sót trong chương trình “Điều ước thứ 7”

Hai nhân vật của chương trình Điều ước thứ 7 - Nguyễn Như Đào và Nguyễn Nhật Thanh
Hai nhân vật của chương trình Điều ước thứ 7 - Nguyễn Như Đào và Nguyễn Nhật Thanh
Hai nhân vật của chương trình Điều ước thứ 7 - Nguyễn Như Đào và Nguyễn Nhật Thanh
Lên top