Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

VTV đồng ý chia sẻ bản quyền World Cup cho HTV