Vỡ mộng “niềm tự hào” Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Đầu năm 2016, tại làng văn hóa các hoạt động biểu diễn của đồng bào các dân tộc diễn ra thường xuyên đã góp phần thu hút khách du lịch từ chỗ chỉ khoảng 200.000 lượt khách/năm, lên 500.000 lượt khách. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Đầu năm 2016, tại làng văn hóa các hoạt động biểu diễn của đồng bào các dân tộc diễn ra thường xuyên đã góp phần thu hút khách du lịch từ chỗ chỉ khoảng 200.000 lượt khách/năm, lên 500.000 lượt khách. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Đầu năm 2016, tại làng văn hóa các hoạt động biểu diễn của đồng bào các dân tộc diễn ra thường xuyên đã góp phần thu hút khách du lịch từ chỗ chỉ khoảng 200.000 lượt khách/năm, lên 500.000 lượt khách. Ảnh: HẢI NGUYỄN