Vở kịch Ngược gió - góc nhìn khác về Minh Dự, Quang Tuấn và Nam Thư

Vở kịch Ngược gió - một góc nhìn khác về các diễn viên hài như Minh Dự, Nam Thư. Ảnh:NSCC
Vở kịch Ngược gió - một góc nhìn khác về các diễn viên hài như Minh Dự, Nam Thư. Ảnh:NSCC
Vở kịch Ngược gió - một góc nhìn khác về các diễn viên hài như Minh Dự, Nam Thư. Ảnh:NSCC
Lên top