VITM Hà Nội 2021: Tạo cơ hội mới trong trạng thái bình thường mới

VITM Hà Nội 2020 do VITA tổ chức chính thức diễn ra vào đầu tháng 5, tại Hà Nội: Ảnh: Tuấn Nam
VITM Hà Nội 2020 do VITA tổ chức chính thức diễn ra vào đầu tháng 5, tại Hà Nội: Ảnh: Tuấn Nam
VITM Hà Nội 2020 do VITA tổ chức chính thức diễn ra vào đầu tháng 5, tại Hà Nội: Ảnh: Tuấn Nam
Lên top