KỶ NIỆM 87 NĂM BÁO LAO ĐỘNG (14.8.1929 - 14.8.2016):

Vinh quang tờ báo Công đoàn Việt Nam