Vịnh Hạ Long lùi về vị trí thứ 9 trên tổng số 28 danh thắng