Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Vĩnh biệt nhà thơ Thanh Tùng, tác giả “Hà Nội ngày trở về” và “Màu hoa đỏ”

Nhà thơ Thanh Tùng nổi tiếng với nhiều bài thơ được phổ nhạc. Ảnh: T.L
Nhà thơ Thanh Tùng nổi tiếng với nhiều bài thơ được phổ nhạc. Ảnh: T.L