Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Sổ tay:

Vietnam Next Top Model: Phá bỏ mọi giới hạn, nhưng...