Vietnam Idol: Nhật Thủy - Minh Thùy bùng nổ với hit “Bí mật“của Mỹ Tâm